Skip to content

Лични данни


Oбработка и съхранение на личните данни

За целите на проучването The Voice of IT, ние събираме лични данни чрез попълване на формата за включване, както и чрез провеждане на онлайн срещa с теб. Ще съхраняваме личните данни за периода на проекта, след което ще ги анонимизираме с цел последваща обработка на събраната информация за наши статистически цели. С избора да участваш в The Voice of IT, ние считаме, че даваш съгласието си за обработването на личните ти данни. Mожеш да оттеглиш съгласието си по всяко време, като ни пишеш на . Може да намериш повече информация относно как DEV.BG събира и обработва лични данни тук.